drim połysk czarny 10l marki Jedynka

Szczegóły
Producent Jedynka
EAN 5902829152067
Kolor czarny
Pojemność 10 l
Opis

OPIS artykułu

Niskoaromatyczna emalia alkidowa ogólnego używania. Stwarza gładkie, połyskowe powłoki o wysokich walorach dekoratywnych. Dzięki postępowej recepturze, pomalowana powierzchnia jest oporna na wgniecenia i uderzenia oraz zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych. Znamionuje się w dodatku niezwykle dobrą przyczepnością do podłoża. Nie zawiera szkodliwych dla zdrowia związków chromu i ołowiu.

PRZEZNACZENIE

Emalia przeznaczona jest do ozdobno-ochronnego malowania: powierzchni drewnianych (drewnopochodnych), tynków zewnętrznych (podmurówki, komponenty fasad), zabezpieczonych antykorozyjnie części stalowych i żeliwnych, w środku i na zewnątrz budynków mieszkalnych, w obiektach użyteczności publicznej: ośrodkach szkolno-wychowawczych, budynkach służby zdrowia, zakładach usługowych i produkcyjnych, w tym obiektach branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością). Nadaje się także do renowacji starych wymalowań alkidowych, poliuretanowych, poliwinylowo-akrylowych, nitrocelulozowych i styrenowanych.

APLIKACJA 1)PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, oczyszczone z brudu, kurzu i innych oraz odtłuszczone. Emalię należy nanosić na powierzchnie zagruntowane:

  • metalowe – antykorozyjną farbą podkładową JEDYNKA® ANTYKOROZYJNA (do wnętrz i na zewnątrz) albo NEOKOR® (jedynie na zewnątrz);
  • drewniane i drewnopochodne – produktem JEDYNKA® POKOST LNIANY, rozcieńczonym w stosunku 1:1

ROZCIEŃCZALNIKIEM NISKOAROMATYCZNYM DO WYROBÓW FTALOWYCH I ALKIDOWYCH firmy JEDYNKA®;

  • tynki zewnętrzne (podmurówki, komponenty fasad) – produktem JEDYNKA® POKOST LNIANY.

w przypadku renowacji starych wymalowań przed nałożeniem emalii należy usunąć wszystkie łuszczące się fragmenty starej powłoki, a prawidłowo przyczepne do podłoża przeszlifować, oczyścić i odtłuścić, np. Za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. Zaleca się wykonać malowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu artykułu.

2) MALOWANIE

Można aplikować: pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym (aplikacja natryskiem może być stosowana tylko na instalacjach, w których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych).

towar przed użyciem należy skrupulatnie wymieszać. Nanosić 1-2 cienkie warstwy emalii w odstępach min. 24 godzinnych. Czas schnięcia powłoki w trafnych warunkach atmosferycznych (temp. +20±2°C i wilgotność względna powietrza 55±5%) wynosi 24 h. Podany odstęp ulega odpowiedniemu wydłużeniu w niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności względnej powietrza. Emalii nie należy stosować przy temperaturze podłoża i powietrza poniżej +5°C i wilgotności względnej powietrza powyżej 80%. Marka nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania przekazanych zaleceń.

STOPIEŃ POŁYSKU

połysk.

wydajnOŚĆ TEORETYCZNA

Do 14 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od absorpcyjności podłoża i zastosowanego narzędzia malarskiego.

parametry technicznE